در صورتی که اسلایدهای مرتبط با کتاب درسی ریاضی دوره متوسطه اول را آماده کردید و مایل به اشتراک گذاری این اسلایدها با سایر همکاران هستید . لطفا فایل های خود را برای ما از طریق ایمیل های زیر ارسال کنید .

ghafarifar [at] gmail.com
tasa [at] outlook.com
من به اشتراک می گذارم ، تو به اشتراک می گذاری ما یاد می گیریم .
منتظر اسلایدهای شما عزیزان هستیم .

پایه نهم


نام اسلاید :  درس اول فصل چهارم ریاضی نهم
سازنده : علی فلاحی

نام اسلاید :  فصل هشتم ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید :  فصل هفتم ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید :  فصل اول ریاضی نهم (همراه با پاسخ کامل)
سازنده : یونس جمال پور

نام اسلاید :  فصل اول ریاضی نهم
سازنده : احمد مشتطی

نام اسلاید : حل تمرین صفحه 14 ریاضی نهم
سازنده : احمد مشتطی

نام اسلاید :  فصل ششم ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید :  فصل دوم ریاضی نهم (همراه با پاسخ کامل)
سازنده : علی فلاحی

نام اسلاید :  درس سوم فصل هفتم ریاضی نهم (همراه با پاسخ کامل)
سازنده : ابوبکر ملازهی

نام اسلاید :  فصل پنچم ریاضی نهم بخش دوم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید :  درس دوم فصل هفتم ریاضی نهم (همراه با پاسخ کامل)
سازنده : ابوبکر ملازهی

نام اسلاید :  فصل پنچم ریاضی نهم بخش اول
سازنده : حمید پوزن
 
نام اسلاید :  حل تمرین فصل اول ریاضی نهم
سازنده : علی فلاحی
 
نام اسلاید :  فصل چهارم ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن
 
نام اسلاید :  فصل سوم ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن
نام اسلاید :  درس اول فصل هفتم ریاضی نهم  (همراه با پاسخ کامل)
سازنده : ابوبکر ملازهی
نام اسلاید : فصل دوم ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن
نام اسلاید : فعالیت صفحه 6 فصل اول ریاضی نهم
سازنده : علی فلاحی
نام اسلاید : فصل اول ریاضی نهم
سازنده : حمید پوزن

پایه هشتم


نام اسلاید : فصل اول ریاضی هشتم (همراه با پاسخ)
سازنده : یونس جمال پور

نام اسلاید : فصل چهارم ریاضی هشتم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید : فصل سوم ریاضی هشتم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید : فصل دوم ریاضی هشتم
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید : درس اول فصل اول ریاضی هشتم (همراه با پاسخ)
سازنده : یونس جمال پور

نام اسلاید : فصل اول ریاضی هشتم
سازنده : حمید پوزن

پایه هفتم


نام اسلاید : فصل اول ریاضی هفتم منطبق با تغییرات کتاب 94
سازنده : حمید پوزن

نام اسلاید : فصل اول ریاضی هفتم منطبق با تغییرات کتاب 94 (همراه با پاسخ)
سازنده : یونس جمال پور

نام اسلاید : فصل دوم ریاضی هفتم منطبق با تغییرات کتاب 94 (همراه با پاسخ)
سازنده : یونس جمال پور

نام اسلاید : فصل نهم ریاضی هفتم منطبق با تغییرات کتاب 94 (همراه با پاسخ)
سازنده : یونس جمال پور

نام اسلاید : راهبرد رسم شکل
سازنده : مهین کوچکی

نام اسلاید : مسئله کاشی های دیوار (مرور راهبردها)
سازنده : علی اعظم رضی
 
نام اسلاید : نمایش احجام
سازنده : لیلا نبهانی
نام اسلاید : نسخه تغییر یافته راهبرد الگوسازی
سازنده : حمید شاه محمدی
 
نام اسلاید : فصل هفتم توان ، جذر ، ریشه (همراه با پاسخ کامل)
سازنده : مرادحسین سالمی پور

نام اسلاید : 8 اسلاید از فصل های 1 و 2 و 3
سازنده : حمید شاه محمدی

سایر


نام اسلاید : دوران - سوم راهنمایی
سازنده : راضیه خلیل زاده
نام اسلاید : فیثاغورس - سوم راهنمایی
سازنده : راضیه خلیل زاده
نام اسلاید : فصل مختصات سوم راهنمایی
سازنده : علی اعظم رضی
نام اسلاید : صفحه 11کتاب دوم راهنمایی حل مسئله سوال 2
سازنده : مهناز خوبی